Regulamin świadczenia usług sklepu

WHITE HOLE

 

§ 1

Witryna whitehole.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Kamil Lubański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WHITE HOLE. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie WHITE HOLE.

 

§ 2

WHITE HOLE jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać rowery, części i inne.

 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem WHITE HOLE wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (WHITE HOLE/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie WHITE HOLE bez dodatkowej opłaty.
  4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość SMS (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a WHITE HOLE zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek WHITE HOLE, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miesjce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, WHITE HOLE zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, WHITE HOLE informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi WHITE HOLE.
 

§ 7

 1. Wszelkie treści znajdujące się na stronie sklepu internetowego whitehole.pl (w tym zdjęcia, teksty, grafiki) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie ich, w tym kopiowanie całości strony czy jej elementów, informacji, tekstów, zdjęć, elementów graficznych, znaków towarowych, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji drukowanej, bez pisemnej zgody firmy WHITE HOLE jest zabronione.


*}